Algemene voorwaarden

Versie 2. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 december 2022.

1. Wie is JETI VZW?

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk “JETI”
Benaming: "JETI"
Zetel: Turfbeemd 9, 2800 MECHELEN
KBO nummer: 0545.765.154
Telefoonnummer: 0468004151
Hyperlink Website: www.jetivzw.be of www.jetikampen.be
E-mailadres: info@jetivzw.be

2. De inschrijving en betaling

Inschrijven kan (bij voorkeur) via onze online-applicatie op onze website (www.jetikampen.be). Hier zal gevraagd worden enkele inschrijvingsgegevens in te vullen, waarna u van ons een automatische bevestigingsmail ontvangt. Van zodra de inschrijving ook door ons verwerkt is, zullen we u vragen om over te gaan tot het betalen van de kampprijs (BTW inclusief – indien van toepassing). Uiterlijk drie kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie zal via elektronische weg (via het e- mailadres: info@jetikampen.be of info@jetivzw.be ) een factuur van JETI VZW doorgestuurd worden. De inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen! Sinds kampjaar 2020 kunnen jullie onmiddellijk na inschrijving online betalen. We raden dan ook aan deze handige tool te gebruiken. In de kampprijs zijn de activiteiten, voor- en naopvang en de accommodatie inbegrepen.

Via inschrijving op de website worden de algemene voorwaarden aanvaard. Door in te schrijven voor één van de activiteiten en dus deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt u dat deze voorwaarden begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Inschrijvingen kunnen enkel voor de volledige kampperiode en worden door JETI VZW bevestigd via mail.

3. Annulatie

Bij te weinig inschrijvingen kan JETI vzw een kamp annuleren. Wij zorgen in dit geval steeds voor een alternatief kamp of zetten het door u reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terug in tegoed op uw profiel.

Annulaties door de deelnemer dienen onmiddellijk te worden gemeld aan JETI vzw.

4. Klachten

Klachten voortvloeiend uit de toepassing van deze algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan JETI VZW via e-mail info@jetivzw.be.

5. Privacy van gegevens

De gegevens van de kinderen worden door JETI vzw bijgehouden en dienen enkel voor eigen gebruik. Indien van uw kind geen foto's mogen genomen worden die gebruikt kunnen worden voor onze website, folders, nieuwsbrief of andere publiciteit, dient u dit schriftelijk te melden. Meer informatie vindt u terug in ons privacybeleid.

6. Verzekering

Om jullie kinderen optimaal te verzekeren tegen lichamelijke ongevallen werken we samen met KBC Verzekeringen. JETI vzw neemt voor elke deelnemer een aansluiting bij deze partner en dit dmv een jaarlijks lidmaatschap bij onze vzw. We rekenen hiervoor €12.5 bij de eerste inschrijving, volgende gezinsleden hebben reeds een lidmaatschap aan €10 per kind. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is JETI vzw niet aansprakelijk. Bij eventuele klachten kan u zich wenden tot Tim van Aeken, voorzitter van JETI vzw. Dit kan telefonisch, via mail of gewoon (en nog het liefst van al) persoonlijk.

7. Fiscale attesten

Wij zijn een erkende vereniging. Na het kamp kunnen jullie fiscale attesten van het desbetreffende kamp terugvinden via jullie persoonlijk dashboard. De kampen voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Info: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang


8. Jetikampen (praktisch)

Onze kampen gaan door van maandag tot vrijdag. Uitzonderlijk kan het zijn dat er door een (officiële) feestdag een dag wegvalt, maar dan wordt dit duidelijk vermeld bij onze kampinformatie. We vragen om een kwartier op voorhand (8u45) aanwezig te zijn, zodat we zeker op tijd kunnen starten.
We maken een onderscheid tussen kleuter- en lagere school kampen. Andere leeftijdsindelingen zijn mogelijk voor de praktische werking van het kamp. Uw kind kan starten aan het (kleuter)kamp als het bij aanvang van het kamp 3 jaar is. Het is wel belangrijk dat uw kleuter zindelijk is. Aangezien er natuurlijk altijd een ongelukje kan gebeuren, vragen we tevens om reservekledij mee te nemen. Onze kleuterkampen zijn opgedeeld in 2 dagdelen. De thema-activiteiten in de voormiddag (9u tot 12u), het speelleerklasje in de namiddag. Opvang wordt voorzien van 8u-9u en 16-17u. Sinds kampjaar 2019 schrijven jullie standaard voor een ganse dag in maar hebben jullie de mogelijkheid om jullie kind niet aan het speelleerklasje (verschillende speel- en leerhoeken onder begeleiding van een ervaren (kleuter)juf van 13u-16u) te laten deelnemen. Voor onze kleuterkampen kan u een terugbetaling genieten van 5 euro per dag bij het niet deelnemen aan het speelleerklasje in de namiddag (zie "opties"). Voor onze lagere school kampen voorzien we wel een hele dag thema-activiteiten, dit van 9u tot 16u. Ook voor deze kinderen voorzien wij opvang van 8u-9u en van 16u-17u.
We zorgen elke dag (tijdens onze voormiddagpauze) voor een gezond 10-uurtje. Tijdens de pauzes kan er een drankje aangekocht worden aan de democratische prijs van 2 € (frisdrank, fruitsap, appelsap, water). Een eigen drankje meebrengen mag en kan natuurlijk ook. Een lunchpakket moet zelf meegenomen worden, tenzij het kamp op "ARENAL" doorgaat. Daar kan men (sinds 2021), tegen een democratische prijs van 7,5 €, een warme maaltijd reserveren.
De groepsindeling delen we mee de eerste kampdag en deze gebeurt logischerwijs per leeftijd (3-5 jarigen en 6-12 jarigen). We houden rekening met vragen om kinderen in eenzelfde groep in te delen indien dit bij de inschrijving wordt gevraagd. Gelieve dit zeker duidelijk te vermelden bij inschrijving en ook op de eerste kampdag nog eens na te gaan bij de kampverantwoordelijke.
Ongehoord gedrag: Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de kampafspraken volgen. Respect voor anderen en het materiaal hoort daar ook bij. Bij herhaaldelijk storend gedrag behoudt JETI vzw het recht om kinderen te weigeren aan een bepaalde activiteit deel te nemen. De ouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden en in het slechtste geval zal de deelnemer het kamp dienen te verlaten. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, in tegoed worden gezet. Enkel in uitzonderlijke gevallen en steeds in overleg met JETI vzw kan dit tegoed – mits het betalen van 15 euro administratiekosten – terugbetaald worden.